खुला दिसामुक्त अभियानले २०७४ मंसिर महिना  सम्म हासिल गरेको कभरेजको विवरण

यहाँ !!!!!