थाक्ले खानेपानी आयोजना , ओखलढुंगा पाइपलाइनको Horizontal Drill

ओखलढुंगा जिल्ला स्थित थाक्ले खानेपानी आयोजनाको मुहानवाट ६ कि. मि दुरीमा ८५  mm Diameter को ७९.५ m लम्बाईको Horizontal Drill सम्पन भइ Design Discharge पास गर्न सफल भएको छ । उक्त Drill मा करीब ३० m Overburden रहेको छ । यो Horizontal Drill कार्यले ६ कि .मि पाइपलाइनको काम घटाएको छ ।