सरसफाइ सन्देसको दोस्रो अंक

यस वातावरणीय सरसफाइ साखाबाट प्रकासन हुदै आएको " सरसफाइ सन्देस " नाम गरेको E-Bulletin को दोस्रो अंक प्रकासित भएको छ ।

यसलाई हासिल गर्नका लागि तलको  link मा थिच्नुहोस ।

यहा !!!!!!!