सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना मुलक भिडियो

यो भिडियो राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सचिवालय खानेपानी तथा ढल निकास बिभागको  वातावरणीय सरसफाइ साखाबाट निर्माण गरिएको हो । यो भिडियोले नेपालमा तिब्रताका साथ अगाडी बढिरहेको खुला दिसामुक्त अभियानलाई अझै गति प्रधान गर्ने उदेश्य लिएको छ।