खुलादिसा मुक्त अभियानको हालको अवस्था

सरसफाइ गुरु योजना २०११ को लक्ष्य, २०१७ भित्र देशलाई खुलादिसा मुक्त छेत्र घोषणा गर्ने हो । हाल देसको ४५ वाट जिल्ला खुलादिसा मुक्त भइसकेको र देसले ९६ % घरधुरीमा शौचालयको पहुँच पुर्याइसकेको अवस्था छ । घोषणा भईसकेका ४५ र सत-प्रतिसत शौचालय पुगेका ९ जिल्ला गरेर अहिले ५४ जिल्लामा १०० प्रतिसत शौचालय बनेको छ । ७ जिल्ला झन्डै ९९% मा पुगेको छ भने ४ जिल्ला ९५% माथि पुगेको छ। बाँकि १० जिल्लामा भने अझै मिहिनेत गर्नु पर्ने देखिएको छ।