खुला दिसामुक्त हुदै दार्चुला र कैलाली

नेपालमा हाल सम्म ४९ वटा जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भईसकेको छ । २०७५/०१/२५ गते दार्चुला र २०७५/०१/३० गते कैलाली जिल्ला खुला दिसामुक्त हुने भएको छ ।