४६ औं खुला दिसामुक्त जिल्ला, सिराहा

सिराहा जिल्ला,प्रदेश २ को पहिलो तथा देशको ४६ औं खुला दिसामुक्त जिल्ला हुन सफल भएको छ। मिति २०७४/१२/०९ गतेका दिन सिराहा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो ।