सरसफाइ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, पुर्वा‌‍‌ञ्चल

आज मिति २०७३/११/०२ बिराटनगर को इस्तर्न स्तर होटेलमा पुरञ्चलका १६ जिल्लाको सरसफाइ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भइरहेको छ।