मिसन ODF अन्तरक्रिया कार्यक्रम, मध्यमाञ्चल

आज मिति २०७३/१०/२६ गते Water Quality Hall मा मध्यमान्चल क्षेत्रका १९ जिल्लाको  सरसफाइको बिषयमा मिसन ODF अन्तरक्रिया कार्यक्रम भइरहेको छ।