हाम्रो सरोकारवालाहरुको नामावली

१. खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय

२. जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

३. राष्ट्रिय योजना आयोग

४. सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

५. शिक्षा मन्त्रालय

६. स्वास्थ्य मन्त्रालय  

७. महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय

८. शिक्षा विभाग

९. स्वास्थ्य सेवा विभाग

१०. महिला तथा बालबालिका बिभाग

११. स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक बिभाग

१२. राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा संचार केन्द्र

१३. डब्लु ह्च ओ

१४. युनिसेफ

१५. युन- हबितात

१६.द वोर्ल्ड बैंक

१७. एसियाली विकास बैंक

१८. नेपाल रेड क्रोस सोसाइटी

१९. वाटर एड नेपाल

२०.नेपाल वाटर फोर हेल्थ

२१. फन्द बोर्ड

२२. फेदवासन

२३. इन्फो

२४. ओक्स्फाम नेपाल

२५. अस आन् भी नेपाल

२६. प्लान नेपाल

२७. हेल्भेटास स्विस इन्टरकोपरेशन नेपाल